E-wiza jest oficjalnym dokumentem, który zezwala posiadaczowi na wjazd i podróż po Turcji.

E-wiza jest alternatywą dla wiz wydawanych w placówkach tureckich i na przejściach granicznych.

Wnioskodawcy otrzymują wizy drogą elektroniczną po wprowadzeniu wymaganych danych i dokonaniu płatności kartą kredytową lub debetową.

Twoja wiza elektroniczna zostanie wysłana pocztą elektroniczną, gdy wniosek wizowy zostanie pomyślnie wypełniony. Ponadto, ten sam link do pobrania e-wizy zostanie wysłany do Państwa elektronicznie. Pracownicy kontroli paszportowej na przejściach granicznych mają możliwość zweryfikowania Państwa e-wizy w swoim systemie. Jednakże zaleca się posiadanie e-wizy w wersji elektronicznej (na tablecie, smartfonie i.t.p.) lub w wersji papierowej w razie awarii systemu.

Tak jak w przypadku pozostałych wiz, uprawnieni urzędnicy tureccy na przejściach granicznych zastrzegają sobie prawo do odmowy wjazdu na teren Turcji posiadaczowi e-wizy bez podania przyczyny.

Zgodnie z artykułem 7.1b Ustawy nr 6548 o Cudzoziemcach i Ochronie Międzynarodowej obcokrajowcy, którzy chcą wjechać do Turcji, muszą posiadać dokument podróży (paszport) ważny co najmniej 60 dni więcej niż „okres pobytu” dozwolony na wizie, e-wizie, pozwoleniu na pobyt lub w ruchu bezwizowym. W zależności od Państwa narodowości, mogą wystąpić dodatkowe wymagania. O wymaganiach zostaną Państwo poinformowani po wybraniu swojego kraju zgdodnie z dokumentem podróży i daty podróży.

E-wizę można łatwo otrzymać w dowolnym miejscu, w którym jest dostęp do internetu. Dzięki temu oszczędzają Państwo czas, który spędziliby na wypełnianiu wniosków wizowych w placówkach tureckich lub na tureckich przejściach granicznych (jeśli są Państwo uprawnieni).

Nie, nie ma takiej konieczności. Okres ważności Państwa e-wizy biegnie od daty podanej na wniosku. Mogą Państwo wjechać do Turcji w dowolnym dniu w ramach tego okresu.

Nie, nie ma takiej możliwości. Należy ubiegać się o kolejną e-wizę.

Tak, jest taka konieczność. Każdy podróżny musi posiadać oddzielną e-wizę.

Nie, nie ma takiej możliwości. Nie możemy dokonać zwrotu pieniędzy za niewykorzystane e-wizy.

Nie, nie ma takiej możliwości. Państwa e-wiza jest nieważna. Należy uzyskać kolejną e-wizę.

Jeśli planują Państwo zostać w Turcji dłużej niż zezwala e-wiza, należy ubiegać się o pozwolenie na pobyt w najbliższej placówce Dyrekcji do Spraw Zarządzania Migracją.

Uwaga! E-wiza wydawana jest wyłącznie w przypadku wyjazdów turystycznych lub biznesowych. Wnioski o inne typy wiz (n.p. wiza pracownicza, studencka) należy składać w ambasadach lub konsulatach Turcji.

Jeśli zostaną Państwo dłużej niż przewiduje e-wiza, istnieje prawdopodobieństwo, że zostaną Państwo ukarani grzywną, nakazem deportacji lub zakazem wjazdu do Turcji na określony czas.

Nasza strona internetowa utrzymuje wysoki poziom bezpieczeństwa. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne problemy mogące powstać w wyniku słabych zabezpieczeń Państwa banku, komputera czy łącza internetowego.

O e-wizę mogą Państwo ubiegać się w każdej chwili przed rozpoczęciem podróży. Jednak zalecamy złożyć wniosek co najmniej 48 godzin przed wyjazdem.

Nie, nie ma innej możliwości. Płatności można dokonać tylko kartą kredytową lub debetową (wyłącznie Mastercard, Visa lub UnionPay). Jednakże karta nie musi być wystawiona na Państwa nazwisko.

Prosimy wprowadzić drugie imię po pierwszym imieniu w sekcji „imię/imiona”, oddzielając je spacją.

Nie, nie ma takiej możliwości. Adres na fakturze jest automatycznie pobierany z e-wizy.

W przypadku kart Visa i Mastercard CVV / CVC / CVC2 oznaczają trzy ostatnie cyfry numeru znajdującego się na pasku do podpisu na odwrocie karty.

Zgodnie z turecką Ustawą o Cudzoziemcach i Ochronie Międzynarodowej, która weszła w życie w dniu 11. kwietnia 2014, ci obcokrajowcy, którzy przyjeżdżają do portów morskich i zamierzają zwiedzić miasto portowe lub okolice w celach turystycznych, są zwolnieni z obowiązku wizowego pod warunkiem, że ich pobyt nie przekracza siedemdziesięciu dwóch (72) godzin. Natomiast należy uzyskać wizę w przypadku, gdy podróżują Państwo do/z Turcji samolotem w celu uczestnictwa w rejsie statkiem wycieczkowym.

Tak, jest to konieczne. Podobnie jest w przypadku, gdy dziecko ma paszport wydany na swoje dane; wówczas należy złożyć wniosek o e-wizę lub skontaktować się z najbliższą ambasadą/konsulatem generalnym Turcji w celu złożenia wniosku o wizę typu „naklejka”. Począwszy od 5 stycznia 2016 roku wnioski o wizy tureckie typu „naklejka” należy składać online na stronie www.visa.gov.tr

Jedynym wymogiem, który musi być spełniony, aby wiza/pozwolenie na pobyt posłużyły jako dokument uzupełniający, jest zachowanie ich ważności do momentu wjazdu do Turcji. Wykorzystane lub niewykorzystane wizy jednokrotne są akceptowane o ile ich data ważności pokrywa się z datą Państwa wjazdu do Turcji. Uwaga! E-wizy wystawione przez inne kraje nie są akceptowane jako dokument uzupełniający.

Opłata za e-wizę jest zróżnicowana w zależności od kraju pochodzenia dokumentu podróży i rodzaju dokumentu podróży. Proszę kiknąć przycisk „Złóż wniosek teraz” na stronie głównej i wybrać kraj pochodzenia dokumentu podróży w celu sprawdzenia wysokości opłaty.

Okres ważności e-wizy jest zróżnicowany w zależności od kraju pochodzenia dokumentu podróży. Proszę przejść do strony głównej, kliknąć przycisk „Złóż wniosek teraz” i wybrać kraj podróży i rodzaj dokumentu podróży w celu zweryfikowania, na jaki okres jest Pan/Pani uprawniony/a do przebywania na terenie Turcji.

Jeśli w ciągu 180 dni od daty pierwszego wjazdu wykorzystali Państwo 90 dni pobytu, wówczas o kolejną e-wizę można ubiegać się po upływie 180 dni, licząc od daty pierwszego wjazdu. W przypadku, gdy w ciągu 180 dni od daty pierwszego wjazdu wykorzystali Państwo mniej niż 90 dni na podstawie e-wizy wielokrotnego wjazdu, wówczas można wnioskować o kolejną e-wizę. Jednakże należy mieć na uwadze fakt, że pobyt w Turcji nie może przekroczyć łącznie 90 dni w dowolnym 180-dniowym okresie, licząc od pierwszej daty wjazdu.

Jeśli Państwa e-wiza wygaśnie, nie ma możliwości wnioskowania o kolejną e-wizę bez opuszczenia Turcji; w tej sytuacji zalecane jest wystąpienie z wnioskiem o zezwolenie na pobyt do najbliższej placówki Dyrekcji do Spraw Zarządzania Migracją. Szczegółowe informacje na temat ubiegania się o zezwolenie na pobyt oraz o inne rodzaje wizy (wiza pracownicza, wiza studencka, itp.) znajdują się na stronie http://www.goc.gov.tr/main/En_3

Jeśli zostaną Państwo dłużej niż przewiduje wiza, istnieje prawdopodobieństwo, że zostaną Państwo ukarani grzywną, nakazem deportacji lub zakazem wjazdu do Turcji na określony czas.